top of page

Temperamentvoller, würziger Ausleger eines kräutrig-mediterranen Gins

 

Botanicals (Hauptkaraktere fett markiert)

• Wacholder
• Rosmarin
• Basilikum

• Muskatnuss
• Langer Pfeffer

 </